LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact worldmap

LANXESS –trung tâm của ngành công nghiệp hóa chất

LANXESS là công ty chuyên về hóa chất hàng đầu. Ngành kinh doanh chính của LANXESS là phát triển, sản xuất và tiếp thị nhựa, các hóa chất trung gian và chuyên dụng. Tìm hiểu thêm về chúng tôi trên trang web công ty chúng tôi:

www.lanxess.com

Liên hệ

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chuck Yan
Advanced Industrial Intermediates

Phone: +65 6725 5783
Fax: +65 6725 4890

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Shirley Chong
High Performance Materials

Phone: +65 6725 5817
Fax: +65 6725 4817

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Mark Seah
Liquid Purification Technologies

Phone: +65 6725 5814
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., Vietnam Representative Office, 106 NguyenVan Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Linh Tran
Material Protection Products

Phone: +848 3997 5430
Fax: +848 3997 5431

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Roy Lay
Saltigo

Phone: +65 6725 5889
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chumlong Taphun


Phone: +65 6725 5713
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

Tìm kiếm sản phẩm

Note
Noted pages
Send