LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

 • Australia 2461

 • China 522

 • India 635

 • Indonesia 2431

 • Japan 634

 • Korea 644

 • Malaysia 2458

 • Pakistan 16932

 • Philippines 2459

 • Singapore 643

 • Thailand 2460

 • Vietnam 2462

EMEA

 • Austria 656

 • Belgium 653

 • Czech 658

 • France 652

 • Hungary 660

 • Italy 651

 • Netherlands 16323

 • Poland 657

 • Russia 45

 • Serbia 37575

 • Slovakia 659

 • Spain 654

 • South Africa 6006

 • Turkey 23764

 • United Arab Emirates 16024

 • United Kingdom 1786

Americas

 • Argentina 649

 • Brazil 636

 • Canada 650

 • Mexico 648

 • USA 520

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Thăm chúng tôi tại VietWater 2016

LANXESS hiện có mặt tại gian hàng A24, Hội chợ & Diễn đàn VietWater từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại trung tâm triển lãm hội nghị Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Việt Nam.

Thông cáo báo chí

Liên hệ

Tìm kiếm sản phẩm